APOIO
Á INVESTIGACIÓN

O

Concello de Ferrol e a Universidade da Coruña convocan anualmente os premios de investigación González Llanos, Concepción Arenal, Enxeñeiro Comerma e Antonio Usero co obxecto de apoiar e impulsar os labores de investigación realizados no ámbito universitario e no mundo empresarial da Enxeñaría naval, as Humanidades, a Enxeñaría Industrial, a Saúde e as Ciencias do Traballo.

LIGAZÓNS
DE INTERESE