IMPULSO
CULTURAL

A

“Cátedra Jorge Juan” nace en virtude do convenio de cooperación entre o Ministerio de Defensa e a Universidade da Coruña, subscrito o 20 de xuño de 1993 e asinado polos representantes das dúas institucións o 10 de marzo de 1994 na cidade de Ferrol. Este órgano de relación institucional xorde cun marcado carácter cultural entre cuxas actividades salientan as relacionadas co campo das Humanidades, a Navegación e a construción naval, o Dereito, a Economía, a Enxeñaría e a Arquitectura.

 

Directora da Cátedra: María del Carmen Ramírez Gómez