A Colección Gallaecia recolle as publicacións derivadas das Xornadas sobre Filosofía e Metodoloxía actual da Ciencia, celebradas na Universidade da Coruña (Campus de Ferrol) coa colaboración da Sociedade de Lóxica, Metodoloxía e Filosofía da Ciencia en España organizadas polo catedrático Wenceslao J. González.

Wenceslao J. González é catedrático de Lóxica e Filosofía da Ciencia Ciencia da Universidade da Coruña. É académico do número da International Academy for Philosophy of Sciences/Académie International de Philosophie des Sciences e líder de eqipo no programa da European Science Foundation titulado “The Philosophy of Science in a European Perspective” (maio de 2008-abril de 2013). Foi Vicedecano da Facultade de Humanidades (2000-2002) e Presidente da Comisión de Doctorado da Universidade da Coruña (2002-2004).

González realizou traballos de investigación nas Universidades de St. Andrews (Escocia), Münster (Alemania) e na London School of Economics (Inglaterra). Foi Visiting Fellow no Center for Philosophy os Science da Universidade de Pittsburgh (Estados Unidos) y Visiting Scholar do Departamento de Filosofía desa Universidade. En 1995 obtivo o premio de Investigación en Humanidades de Galicia. En 2009 recibiu a “Máxima distinción á traxectoria investigativa” da Universidade Nacional Mayor de San Marcos de Lima (Perú).

Foi invitado a dar conferencias nas Universidades de Quebec (Montrealo), Stanford, Pittsburgh, Helsinki e Nevada en Reno. Participou en Congresos organizados polas Universidades de Uppsala (Suecia), Nova Gales dSur (Sidney, Australia), Bolonia (Italia), Canterbury (Nova Zelanda) e Pekín (China).

É autor da Teoría da Referencia (1986), A predicción cienctífica: Concepciones filosófico-metodolóxicas dende H. Reichenbach a N. Rscher (2010) e Philosophico-Methodological Analysis of Prediction and its Role in Economics (2015). É o editor de 37 volumes sobre Filosofía e Metodoloxía da Ciencia, agrupados na Colección Gallaecia: Estudos de Filosofía e Metodoloxía da Ciencia. É co-editor da Serie European Studies in the Philosophy of Science da editorial Springer.

Es el autor de La Teoría de la Referencia (1986), La predicción científica: Concepciones filosófico-metodológicas desde H. Reichenbach a N. Rescher (2010) y Philosophico-Methodological Analysis of Prediction and its Role in Economics (2015). Es el editor de 37 volúmenes sobre Filosofía y Metodología de la Ciencia, agrupados en la Colección Gallaecia: Estudios de Filosofía y Metodología de la Ciencia. Es co-editor de la Serie European Studies in the Philosophy of Science de la editorial Springer.

Esta nova versión da Colección Gallaecia (Marzo 2018), segue a mesma estrutura, mencionando o Centro de Investigación de Filosofía da Ciencia e da Tecnoloxía, formado as Xornadas sobre Filosofía e Metodoloxía actual da Ciencia, parte agora das actividades do novo Centro de Investigación de Filosofía da Ciencia e a Tecnoloxía (CIFCYT), coordinado por Wenceslao J. González (Catedrático de Lóxica e Filosofía da Ciencia da UDC).

Descarga o seguinte arquivo cos seguintes aspectos a resaltar:

  • Tódolos índices xerais ou sumarios de cada unha desas publicacións: títulos dos traballos e indicación do seus autores.
  • Páxinas web e direccións de correo electrónico relacionadas con cada publicación, por si se desexa más información.

Gallaecia Filosofía Ciencia_Edición Marzo 2018